زندگی پزشکی

Medical Life

زندگی پزشکی

Medical Life

یک عدد دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران هستم که نوشتن این ها تلاش و لطف حداقلی منست و نهایت محبت شما در ارسال و اشتراک مطالب مفیدتان ( شبیه پیوند ها ) خواهد بود .
نظر و سوالاتتان را بی زحمت ایمیل کنید :)
Mohammadghafouri72@yahoo.com
( برای جواب به ایمیلتان تا یک هفته مهلت بدهید )

۱۴ مهر ۹۵
۱۰ شهریور ۹۵
۲۳ مرداد ۹۵
۱۱ بهمن ۹۴
۲۹ آبان ۹۴
۱۲ آبان ۹۴
۸ آبان ۹۴
۷ آبان ۹۴
۲ آبان ۹۴
۲۴ مهر ۹۴
۱۶ مهر ۹۴
۱۰ مهر ۹۴
۲۹ شهریور ۹۴
۲۴ شهریور ۹۴
۱۸ شهریور ۹۴