زندگی پزشکی

Medical Life

زندگی پزشکی

Medical Life

یک عدد دانشجوی پزشکی هستم که نوشتن این ها عادت دوران و تلاش و لطف حداقلی منست و نهایت محبت شما در درک آن ها و در ارسال و اشتراک مطالب مفیدتان ( شبیه پیوند ها ) خواهد بود .
سوالاتتان را بی زحمت ایمیل کنید :)
Mohammadghafouri72@yahoo.com
( برای جواب به ایمیلتان تا یک هفته مهلت بدهید )

چند ماه پیش بود که سر آن چه به من مربوط نیست آزارش دادم و او هم به حق چندین فحش و ناسزای جانانه را پیامک کرد ( که از ترس ریختن حرمت بینمان هنوز هم نخواندمشان )  و رفاقتمان رادر صورتم  تف کرد ! خواستم با هزار شیوه و ترفند منتش را بکشم و از دلش در بیاورم و خودم را به اندازه ی کارم کوچک کنم تا ببخشدم اما دیدم من نه مرد این سخنم !  قرار بود عذاب وجدانش را تا ابد در سینه ام حبس کنم که بعد از چند ماه خودش مردانگی کرد . به حق بزرگ اند انسان هایی که میبخشند :به این صورت

 

این از حافظه : آن که رخسار ترا رنگ گل و نسرین داد / صبر و آرام تواند به من مسکین داد  

این از منه !! : آن که رخسار تو را رنگ کل و نسرین داد / صبر و آرام تواند به من مسکین داد ؟

 

  • ۹۴/۰۵/۰۲
  • => محمد غفوری