زندگی پزشکی

Medical Life

زندگی پزشکی

Medical Life

یک عدد دانشجوی پزشکی هستم که نوشتن این ها عادت دوران و تلاش و لطف حداقلی منست و نهایت محبت شما در درک آن ها و در ارسال و اشتراک مطالب مفیدتان ( شبیه پیوند ها ) خواهد بود .
سوالاتتان را بی زحمت ایمیل کنید :)
Mohammadghafouri72@yahoo.com
( برای جواب به ایمیلتان تا یک هفته مهلت بدهید )

نقطه ضعف

دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ

روی مبل لم داده بودیم و سرمان را به زور در کناره های بالش مشترکمان چپانده بودیم و فیلمی که نمیدیدمش را تماشا میکردیم . من داشتم به ساعت نگاه میکردم و با خودم میگفتم این فیلم لعنتی نمیخواهد تمام شود ؟ فکر میکردم تو در جریان فیلم غرق شده ای و یادت رفته است که یک نفر برای با تو حرف زدن چقدر دست و پا میزند . چقدر واژه هایش را غربال میکند .  همان وقت ها بود که برگشتی و پرسیدی بگو ببینم نقطه ضعف های تو چیست ؟ 

من فدای روشنایی چشمانت به کدام نقطه زل زده ای ؟ در کدام نقطه ی جهان و زیر کدام درخت برای ستاره ها اسم میگذاری ؟ نقطه های نامه های عاشقانه ات را با کدام رنگ رنگین کمان میگذاری ؟ کلاغ های هفت شکل قصه هایت را در راه کدام منزل نقطه میکنی ؟

دوردست ترین عزیز

تو نقطه ی عطف با هم زیستنی . حال که نیستی تمام نقاط زمین نقطه ی ضعف من است . 

  • ۹۳/۰۷/۲۱
  • => محمد غفوری

عاشقانه

متن

نقطه ضعف