زندگی پزشکی

Medical Life

زندگی پزشکی

Medical Life

یک عدد دانشجوی پزشکی هستم که نوشتن این ها عادت دوران و تلاش و لطف حداقلی منست و نهایت محبت شما در درک آن ها و در ارسال و اشتراک مطالب مفیدتان ( شبیه پیوند ها ) خواهد بود .
سوالاتتان را بی زحمت ایمیل کنید :)
Mohammadghafouri72@yahoo.com
( برای جواب به ایمیلتان تا یک هفته مهلت بدهید )

کلبه ی دریایی

سه شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۰۴:۱۸ ب.ظ

یوسفم تا قیمتم در این حوالی بهتر است 

صورت زیبا نشد ، شوریده حالی بهتر است

هفت شاخ گاو را در خواب من تعبیر کرد

خوشه های عاشقی از خشکسالی بهتر است

خود مسلم بود ، لیلی کوزه را خواهد شکست

در مرام ما گدایان دست خالی بهتر است 

آرزو دارم تو را با کلبه ای بر روی آب

آه ! با دیوانگان عشق خیالی بهتر است

آسمان و ریسمان میبافت ، اخر گفت نه

پاسخ دندان شکن از هر سوالی بهتر است

 

لیله القدر و رغایب یا شب زلف نگار

انتخابش کن ، کدام از این لیالی بهتر است ؟

  • ۹۲/۱۲/۲۰
  • => محمد غفوری