زندگی پزشکی

Medical Life

زندگی پزشکی

Medical Life

یک عدد دانشجوی پزشکی هستم که نوشتن این ها عادت دوران و تلاش و لطف حداقلی منست و نهایت محبت شما در درک آن ها و در ارسال و اشتراک مطالب مفیدتان ( شبیه پیوند ها ) خواهد بود .
سوالاتتان را بی زحمت ایمیل کنید :)
Mohammadghafouri72@yahoo.com
( برای جواب به ایمیلتان تا یک هفته مهلت بدهید )

تو خدایی بلدی ؟!

چهارشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۱۴ ب.ظ

باز الطافت را برچسب کرده اند و کوفته اند روی پیشانی ما پیشانی سفید ها که شما که او را دارید غم و غصه تان از چیست ؟ داستان مرد ژاپنی و کشیش انگلیسی و چند کوفت و زهر مار دیگر را هم به مخیلاتمان زنجیر کرده اند که حالا دیدید هر کس خدا خدا کند بی جواب نمیماند . مردم هم باید بغضشان بگیرد که چرا از هرچه که هستند بیشتر رنگ و بوی خدایی ندارند . خدای ما خدای قصه هاست .. همان که در قصه ها میشنود و جواب میدهد و میبخشد .. همان که برای بهبود اوضاعمان نقشه میکشد .. همان که وقتی جواب نمیدهد هم حتما حکمتی دارد و اگر حکمتش را هیچ وقت متوجه نشدی از خدایی اش نمیکاهد ..! حالا این که چرا این روز ها غریب نواز شده است .. چرا بدبخت های مسلمان خودمان را به هیچ میشمارد را نمیدانم ..

خدای آرزو های خوب .. خدای قصه های قشنگ .. خدای دلهای بیقرار  ...(  خنده ام نگرفته بود بیشتر از این هم برایت خوبی لیست میکردم ! ) حالا که نعمتت برای دیگران و حکمتت برای ماست رغبتی نیست به خدایی ات ...در کتاب ها بمان که  در قصه های مادر بزرگ زیباتری ... :)) 

 

بی ربط : دنیا گاوه ! جلو باشی شاخ میزنه و عقب باشی لگد میزنه .. بفرمایید سوارش بشید ..  یک کیفی میده که نگو : دی

  • ۹۴/۰۳/۲۰
  • => محمد غفوری