زندگی پزشکی

Medical Life

زندگی پزشکی

Medical Life

یک عدد دانشجوی پزشکی هستم که نوشتن این ها عادت دوران و تلاش و لطف حداقلی منست و نهایت محبت شما در درک آن ها و در ارسال و اشتراک مطالب مفیدتان ( شبیه پیوند ها ) خواهد بود .
سوالاتتان را بی زحمت ایمیل کنید :)
Mohammadghafouri72@yahoo.com
( برای جواب به ایمیلتان تا یک هفته مهلت بدهید )

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد !

پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۸ ق.ظ

پدر بزرگم پنج سال پیش خانه ای خریده بود که آن موقع ها صد و چند میلیونی میشد . خرید و اجاره اش داد که در شهر ما و فامیل ما کلا مسکن و زمین را میخرند که داشته باشندش نه اینکه بهره ای ببرند .  از بد حادثه چند ماه  پیش خانه به معنی واقعی کلمه ! منفجر شد . اتفاقا مرد اجاره نشین هم ترکید و مرد . تحقیقات پلیس هم به اینجا رسید که نشت گاز زیرزمین دلیل انفجار بوده است .  خانواده ی متوفی برای شرکت گاز شکایت کرده بود که چرا گاز نشت کرده است و دیه را بدهید . بعد هم شرکت گاز برای پدر بزرگ من شکایت کرده است که کنتوری که ترکیده است غیر مجاز نصب شده . پدر بزرگ من هم گفت و راست گفت که صاحب خانه قبلی کنتور اضافی را کشیده است . دیروز صاحب خانه قبلی را آورده بودند دادگاه . آمد و گفت و دروغ گفت که طبقه پایین ( محل کنتور ) اصلا انباری بوده است و ایشان ( پدر بزرگ ) خودشان مسکونی اش کرده اند . پدر بزرگ هم حالا باید برود شاهد بیاورد که اینطور نبوده است . 

داشتم به این فکر میکردم که صاحب خانه هم حق داشت .  اگر من خانه ای که الان مثلل پانصد میلیون ارزش دارد را مفت فروخته باشم و بعد ازز پنج سال بیایند بگویند بیا دویست میلیون ( ماه حرام ) دیه ی خانه ات را بده من اینقدر دیوانه ! هستم که بیایم بگویم و راست بگویم که چون حادثه حقیقتا تقصیر من بوده است باشد قبول !؟؟  از این حد از وجدان عذاب وجدان نمگرفتم بعدا ؟!

گاهی دروغ به واقعیت نزدیک تر است انگار