زندگی پزشکی

Medical Life

زندگی پزشکی

Medical Life

یک عدد دانشجوی پزشکی هستم که نوشتن این ها عادت دوران و تلاش و لطف حداقلی منست و نهایت محبت شما در درک آن ها و در ارسال و اشتراک مطالب مفیدتان ( شبیه پیوند ها ) خواهد بود .
سوالاتتان را بی زحمت ایمیل کنید :)
Mohammadghafouri72@yahoo.com
( برای جواب به ایمیلتان تا یک هفته مهلت بدهید )

پروانه وار(نویسنده مهمان)

جمعه, ۲ آبان ۱۳۹۳، ۰۱:۱۰ ب.ظ
می دانی عمر پروانه ها کوتاه است اما با همان عمر کوتاه هم می شود زیبا زیست....
آنگاه که پیله وار در خود می پیچند و تنها فکرشان پرواز بر اوج آسمان هاست زانو می زنند در مقابل زندگی...
و تو هنوز بی اندیشه،با قدم هایت پا بر روی بافت اندیشه ها می گذاری...
پایت را بردار کمی تأمّل کن.
                
                      
  • ۹۳/۰۸/۰۲
  • dr bimar