زندگی پزشکی

Medical Life

زندگی پزشکی

Medical Life

یک عدد دانشجوی پزشکی هستم که نوشتن این ها عادت دوران و تلاش و لطف حداقلی منست و نهایت محبت شما در درک آن ها و در ارسال و اشتراک مطالب مفیدتان ( شبیه پیوند ها ) خواهد بود .
سوالاتتان را بی زحمت ایمیل کنید :)
Mohammadghafouri72@yahoo.com
( برای جواب به ایمیلتان تا یک هفته مهلت بدهید )

ایمونولوژی جامعه

جمعه, ۱۸ مهر ۱۳۹۳، ۰۱:۴۵ ق.ظ

در مبحث ایمنی برای آن که بدنمان بتواند میکروب های موذی را بشناسد MHC های کلاس یک و دویمان هرکدام چندین تنوع ژنتیکی دارند و تازه الل ها هم که بیایند و پلی مورفیسم را که حساب بکنیم میبینیم چه بدن جالب عجیب غریبی داریم . 

یاد دوران دبیرستان و ژن گاوی افتادم و دو دوستم که هر دو این ژن را داشتند و برای خودشان گاوی بودند . زنگ تفریح که میشد دست هرکس خوراکی میدیدند چنگ میزدند و به ریششان میخندیدند و سرشان را مثل گاو بالا ! میانداختند و میرفتند توی حیاط . یادم هست یک روز یکیشان شدید گرسنه بود و دست کسی هم غذایی برای چنگ زدن نبود . با این که هیچ کس دل خوشی از او نداشت اما من خودم نان پنیرم را به او دادم . یادم هست فردایش غذایش را با من نصف کرد و شاید برای اولین بار این کار را میکرد . یادم هست یک روز یکیشان شدید گرسنه بود و باز من غذایم را به او دادم و یک روز دیگر دفترم را و نه به روی خودش آورد و نه دفترم را برگرداند . این همان تنوع آلل است وقتی ژنتیک ثابت باشد . مورد اول ژن گاوی و آلل باشعوری دارد که میشود گاو باشعور و آن یکی هم همان ژن گاوی را دارد اما گاو بیشعور است .

پس :

اگر پلی مورفیسم را در پلی ژنی ضرب کنیم تنوع بسیار عظیمی به دست می آید و همین جامعه را جالب و عجیب غریب و رنج آور و شیرین میکند

بی ربط : نویسنده شوید را بخوانید .